1. 1Cobertes

  Cobertes de Panell i Sandwich

  Cobertes de Panell amb aïlament de poliuterà (PUR) o poliscianutà (PIR) injectat entre dos xapes galbanitzades i lacades de diferents mides. El panell te varis gruixos dels quals depen la funció o activitat que es realitzi a l’interior de la nau. La coberta en panell és la més indicada per espais que necessitin alts aïlaments tèrmics.

  Cobertes Sandwich in situ està composta per quatre elements bàsics: una xapa interior que es fixa sobre les corretges de la nau, Omegas que ens proporcionen l’espai per col·local l’aïllament com a tercer element imprescindible y per últim es col·loca una xapa exterior fixada a les Omegas. El material aïllant pot ser de llana de roca o de fibre de vidre, el gruix també variarà en funcio de l’activitat econòmica que es realitzi a l’interior de la nau.

  Cobertes Deck està formada per tres elements bàsics: una xapa interior que es fixa sobre les corretges de la nau,  aïllant com element imprescindible i per últim es col·loca una o dos teles exteriors. El material aïllant pot ser de llana de roca o de fibre de vidre, el gruix també variarà en funcio de l’activitat econòmica que es realitzi a l’interior de la nau. La coberta deck s’intal·la en grans superfícies i amb petites pendents.

   

 2. 2Façanes

  Façanes

  Façanes de Panell amb aïlament de poliuterà (PUR) o poliscianutà (PIR) injectat entre dos xapes galbanitzades i lacades de diferents mides. El panell te varis gruixos dels quals depen la funció o activitat que es realitzi a l’interior de la nau. La façana en panell ofereix un elevat aïllament tèrmic. Els acabats son diversos: estàndard, llis, microperfilat, grecat o amb miniones.

  Façanes de Sandwich in situ està composta per quatre elements bàsics: una xapa interior que es fixa sobre les corretges de la nau, Omegas que ens proporcionen l’espai per col·local l’aïllament com a tercer element imprescindible y per últim es col·loca una xapa exterior fixada a les Omegas. El material aïllant pot ser de llana de roca o de fibre de vidre, el gruix també variarà en funcio de l’activitat econòmica que es realitzi a l’interior de la nau.

  En tots dos casos els elements van rematats amb acabats de xapa lacada del mateix color de la façana.

   

   

 3. 3Neteja i manteniment

  Revisions i manteniment

  Revisions, neteja i reparacions de:


  • Canals


  • Cobertes


  • Coronacions


  • Lucenarios


  • Façanes

  Manteniment de tot tipus de cobertes i façanes

 4. 4Cambres frigorífiques

  Cambres frigorífiques

  Especialistes en tot tipus d’aïllaments frigorífics. Contruïm:


  • Falsos sostres


  • Sales d’especejament i sales blanques


  • Cambres i túnels congelador

  • Aïllament de terres de cambres

  • Revestiments de PVC

  • Portes frigorífiques, correderes i pivotants

   


 • Cobertes

  Cobertes de Panell i Sandwich

  Cobertes de Panell amb aïlament de poliuterà (PUR) o poliscianutà (PIR) injectat entre dos xapes galbanitzades i lacades de diferents mides. El panell te varis gruixos dels quals depen la funció o activitat que es realitzi a l’interior de la nau. La coberta en panell és la més indicada per espais que necessitin alts aïlaments tèrmics.

  Cobertes Sandwich in situ està composta per quatre elements bàsics: una xapa interior que es fixa sobre les corretges de la nau, Omegas que ens proporcionen l’espai per col·local l’aïllament com a tercer element imprescindible y per últim es col·loca una xapa exterior fixada a les Omegas. El material aïllant pot ser de llana de roca o de fibre de vidre, el gruix també variarà en funcio de l’activitat econòmica que es realitzi a l’interior de la nau.

  Cobertes Deck està formada per tres elements bàsics: una xapa interior que es fixa sobre les corretges de la nau,  aïllant com element imprescindible i per últim es col·loca una o dos teles exteriors. El material aïllant pot ser de llana de roca o de fibre de vidre, el gruix també variarà en funcio de l’activitat econòmica que es realitzi a l’interior de la nau. La coberta deck s’intal·la en grans superfícies i amb petites pendents.

   

 • Façanes

  Façanes

  Façanes de Panell amb aïlament de poliuterà (PUR) o poliscianutà (PIR) injectat entre dos xapes galbanitzades i lacades de diferents mides. El panell te varis gruixos dels quals depen la funció o activitat que es realitzi a l’interior de la nau. La façana en panell ofereix un elevat aïllament tèrmic. Els acabats son diversos: estàndard, llis, microperfilat, grecat o amb miniones.

  Façanes de Sandwich in situ està composta per quatre elements bàsics: una xapa interior que es fixa sobre les corretges de la nau, Omegas que ens proporcionen l’espai per col·local l’aïllament com a tercer element imprescindible y per últim es col·loca una xapa exterior fixada a les Omegas. El material aïllant pot ser de llana de roca o de fibre de vidre, el gruix també variarà en funcio de l’activitat econòmica que es realitzi a l’interior de la nau.

  En tots dos casos els elements van rematats amb acabats de xapa lacada del mateix color de la façana.

   

   

 • Neteja i manteniment

  Revisions i manteniment

  Revisions, neteja i reparacions de:


  • Canals


  • Cobertes


  • Coronacions


  • Lucenarios


  • Façanes

  Manteniment de tot tipus de cobertes i façanes

 • Cambres frigorífiques

  Cambres frigorífiques

  Especialistes en tot tipus d’aïllaments frigorífics. Contruïm:


  • Falsos sostres


  • Sales d’especejament i sales blanques


  • Cambres i túnels congelador

  • Aïllament de terres de cambres

  • Revestiments de PVC

  • Portes frigorífiques, correderes i pivotants