Manteniment general de tots els components que conformen cobertes, façanes i cambres frigorífiques.

Reparació de canals amb làmines sintètiques.
Neteja de canals.
Substitució de lluernaris obsolets.
Reparació i substitució de cargols en general.
Reparació de goteres.
Instal·lació i manteniment de portes frigorífiques.
Col·loquem també tot tipus de proteccions de panell, sòcols, lamas, etc.