Les Façanes de plafó amb poliuretà (PUR) o aïllament de Polisicianurato (PIR) es fan injectant entre dos fulls de xapa galvanitzada i lacades de diferents calibres. El panell pot tenir diversos gruixos depenent de la funció o activitat econòmica que es realitza dins de la nau. La façana de panell ofereix elevat aïllament tèrmic. Els acabats de tauler són diversos: estàndard, suau, microshaping, Grecat o amb Miniondas…

Les Façanes de sandvitx “in situ” consten de quatre elements bàsics: una placa interior que es fixa en l’estructura de la nau o els perfils auxiliars, llavors les omegues s’apliquen que proporcionen un espai per ubicar el aïllant com el tercer element essencial i finalment una Xapa exterior de diverses formes d’acabat, que s’adjunta a la Omegues. Es pot fer el material aïllant de llana de roca o fibra de vidre en diferents formats, el gruix d’això variarà depenent de la funció o activitat econòmica que es realitza dins el vaixell.

En ambdós casos, tots els elements són acompanyats per acabar acabats de xapa lacada del mateix color de la façana.