Podem montar i suministrar qualsevol tipus cobertes de panell:

Les cobertes amb Panell d’aïllament de Poliuretà (PUR) o aïllament de Polisicianutaro (PIR) Aquesta variació es realitza injectant entre dos fulls de xapa galvanitzada i lacades de diferents calibres. El panell té diversos gruixos que depèn la funció o activitat realitzats dins de la nau. La coberta de panell és la més adequada per espais que requereixen un gran aïllament tèrmic.

Una altra variació són les cobertes sandvitx “in situ” formades per quatre elements bàsics: una xapa interior que es fixa en les cintes de la nau. Les omegues que ens proporcionen espai per col·locar l’aïllant com un tercer element essencial i finalment una placa exterior es troba adjunta a les omegues. Es pot fer el material aïllant de llana de roca o fibra de vidre, el gruix d’aquest també variarà en funció de l’activitat econòmica que es realitza.

D’altra banda, les cobertes deck están formades per tres elements bàsics: una placa interior que es fixa en les cintes de la nau, l’aïllant com un element essencial i finalment es col·loquen un o dos teixits d’exterior. Es pot fer el material aïllant de llana de roca o fibra de vidre, el gruix d’això també variarà en funció de l’activitat econòmica que es realitzi. La coberta deck es fa en grans superfícies i amb lleus pendents.

Les cobertes sintètiques de PVC soldades són elaborades amb PVC de gran duresa amb registre sanitari. Aquest tipus de coberta té resistència al foc amb homologacions i compta amb un sistema de unió amb machihembrado i claus ocults, a més de robust i durador.