Especialitat en tot tipus d’aïllament de refrigeració, podem construir:

Falsos sostres
Sales d’especejament i sales blanques.
Cambres de congelació i túnels de congelat.
Càmbres positives i negatives.
Recobriments de PVC
Portes frigorífiques, corredisses i pivotants.

Col·loquem tot tipus de plafons amb acabats i aïllament que requereix l’activitat de cada sala, entenent que en aquests casos la durabilitat del material es primordial.